برای وارد كردن كد های تقلب این بازی باید در حین بازی كلید shift+n را فشار بدید و كدهای زیر را وارد كنید

ن كد تقلب بازی سام ماجراجو sam

برایوارد كردن كدهای زیر در حین بازی كلید F1 را فشار داده و كدها را وارد كنید:
نسوز شدن سام = PLEASE GOD
كشتن تمامی دشمنان = PLEASE KILLALL
بدست آؤردن تمامی اسلحه ها = PLEASE GIVEALL
باز مردن درهای مجاز = PLEASE OPEN
پرواز سام = PLEASE FLY
عبور از تمامی دیوار ها = PLEASE GHOST
نامرعی كردن سام = PLEASE INVISIBLE
بازگرداندن سلامتی = PLEASE REFRESH
امكان دسترسی به تمامی راهنما = PLEASE TELLALL

حالت نسوز شدن = badgangsters

دسترسی به تمام مهمات = deadguns

این كد بازی "ندای وظیفه" یا: CALL OF DUTY
برای وارد كردن كدهای این بازی مانند قسمت های قبل عمل كرده و در پایان متن جمله زیر را وارد كنید:
+SET MONKEYTOY 0 +SET SV_CHEATS 1
حالا وارد بازی شده و دكمه (پ) را زده و كد ها را تایپ كنید:
حالت نسوز شدن = GOD
خون پر می شود = GIVE HEALTH
نامرعی شدن = NOTGRGET
عبور از دیوار = NOCLIP

این كد بازی POSTAL 2
در حین بازی كلید (پ) یا SHIFT+2 را فشار داده و كدها را وارد كنید:

نسوز شدن = ALAMODE
همه اسلحه ها = PACKNHEAT
همه مهمات = PAYLOAD
همه اسلحه + مهمات + نامرعی شدن = IAMSOLAME
خون = JONES
رادار = SWIMWITHFISHES
دارا شدن دوربین راكت = FIRELNYOURHOLE
ضد گلوله = BLOCKMYASS

این كد تقلب GTA 3
كدهای زیر را در حین بازی وارد كنید:
تمام اسلحه ها = GUNSGUNSGUNS
پول اضافی = IFIWEREARICHMAN
خون كامل = GESUNDHEIT
درجه تعقیبی بالاتر = MOREPOLICEPLEASE
درجه تعقیبی پایین تر = NOPOLICEPLEASE
تانك = GIVEUSATANK
منفجر كردن تمام ماشین ها = BANGBANGBANG
تغییر شخصیت = ILIKEDRESSINGUP
زره كامل = TURTOISE
ناپدید شدن ماشین ها = ONICESETOFWHEELS
كاهش نیروی جاذبه = CHITTYCHITTYBB
پیشرفت سریع زمان = TIMEFILESWHENYOU
حركت كند زمان = MADWEATHER
بازی سریعتر = BOOOOORING

این كدهای تقلب بازی DERIVER 1
كدهای این بازی را در جعبه امتیازات وارد كنید:
اتومبیل های سریع = NJW280172
عدم وجود پلیس ها = WAC271014
آسیب ناپذیری = RUS3L
نمایش فیلم های بازی = TMR300866
تعقیب توسط پلیس ها = ANJW16696

كد تقلب IGI 2

برای وارد كردن كدهای این بازی در منوی اول بازی كلمه NADA را تایپ كنید و در حین بازی
كدهای زیر را وارد كنید:

ضد ضربه = ALLGOD
همه اسلحه ها = ALLAMMO
آسان شدن بازی = EASY
كشتن دشمنان = EWWW

این بازی دارای یك كد دیگه هم است كه در منوی اول بازی كلید های زیر را با هم فشار دهید
تا تمام مراحل بازی آزاد شوند: LEFT SHIFT + LEFT CTRL + F7
اگر جواب نداد همین كار را در منوی OPTION انجام بدبد.

كد تقلب GTA 4

خون كامل = ASPIRINE
زره كامل = PRECIOUSPROTECTION
سلاح نوع اول = THUGSTOOLS
سلاح نوع دوم = ROFESSIONALTOOLS
سلاح نوع سوم = NUTTERTOOLS
افزایش درجه تعقیبی = YOUWONTTAKEMEALIVE
خذف درجه تعقیبی = EAVEMEALONE
خود كشی = ICANTTAKEITANYMORE
تانك = PANZER
شبه = CADDY
چاق شدن = DEEPFRIEDMARSBARS
لاغرشدن = PROGRAMMER
سیگار كشیدن = CERTAINDEATH
تغییر لباس به صورت تصادفی = STILLLIKEDRESSINGUP
انفجار تمام وسائل نقلیه نزدیك = BIGBANG
همه ماشین ها به رنگ صورتی = AHAIRDRESSERSCAR
همه ماشین ها برنگ سیاه = IWANTITPAINTEDBLACK
پرواز كردن ماشین = COMEFLYWITHME
حركت ماشین روی آب = SEAWAYS
كنترل بهتر وسائل نقلیه = GRIPISEVERYTHING
بزرگ شدن چرخ ماشین های اسپرت = LOADSOFLITILETHINGS
ناپدید شدن ماشین ها = WHEELSAREALLINEED
ماشین مرسدس = FOXYLITTLETHING
چراغ چهار راه ها همواره سبز = GREENLIGHT
هوای صاف = ALOVELYDAY
ابر سبك = APLEASANTDAY
ابر متراكم = ABITDRIEG
هوای مه آلْود = GANTSEEATHING
هوای بارانی = CATSANDDOGS
گذشت سریع زمان = LFEISPASSINGMEBY
كاهش سرعت بازی = BOOOOOORING
افزایش سرعت بازی = ONSPEED
همه قصد كشتن شما را دارند = NOBODYLIKESME
همه سلاح حمل می كنند = OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
فقط زنان سلاح حمل می كنند = CHICKSWITHGUNS
همه پیاده ها خشن می شوند = FIGHTFIGHTFIGHT
همه رانندگان خشن می شوند = MIAMITRAFFIC
تشكیل باند خیابانی = FANNYMAGNET