عکس دونفره ساسی مانکن و حسین

 

          شادمهر عقیلی