کدهای تقلب بازی Half Life 2
رای استفاده از رمز ها روی ایکون half Life2.exe کلیک راست کرده و به قسمت Shortcut رفته و در کادر Target به دنبال  hl2.exe عبارت console- را اضافه کنید.سپس در داخل بازی کلید ~ را فشار دهید سپس کدهای زیر را وارد نمایید.

 

Code: Result:
god God Mode
impulse 101 All Weapons
notarget Enemies Ignore You
noclip No Clipping Mode
give [item] Give Item (See List)
map [mapname] Load Map (See List)
maps List Maps
buddha Reduce Health
infinite_aux_power Unlimited Power for Suit
hurtme # Damage Player (#=amount)
developer # Developer Mode (#=0,1,2)
impulse 82 Spawn a Jeep
impulse 102 Skulls

کدهای تقلب بازی Delta Force Black Hawk Down

در هنگام بازی کلید ~ را بزنید سپس کدهای زیر را وارد کنید.

3cfe170c                                   نامحدود شدن خشاب اسلحه‌ها

fc1ef2ed                                    پر کردن خشاب اسلحه‌ها

43b24753                                   نا مرئی شدن