برای وارد کردن کد های زیر شما باید در هنگام بازی دکمه ~ را فشاردهید وبعد در پنجره کنسول که باز
میشود این متن را قرار دهید"mak devmap"و دکمه اینتر را فشاردهید و سپس یکی از کدهای
زیر را واردکنید و دکمه اینتر را فشار دهید
 
 نسوز کننده
 god
 نیمه جان
 demigod
 تمام سلاح
 give all
  نامتناهی
 sf_use_ignoreammo 1
 هیچ حالت موزنی
 noclip
حالت پرواز  
 ufo
 به گره
 jumptonode
  غیر فعال کردن هوش مصنوعی
 notarget
 خودکشی متعهد
 kill

  برای وارد کردن کد باید وارد منو بازی شوید و "Enter Cheat" ودر اینجا کدها را وارد کنید و بعد از وارد
  کردن کدها یک پیغام ok می آید و اگر این پیغام اومد یعنی کد را درست وارد کردید
   
   نسوز کننده
   TRIASSASSINDONTDIE
   سلامتی کامل
   LAMEYANKEEDONTFEED
   -------
   ANGRYXXXINSANEHOOKER
   ساعت حالت
   NAKEDNASTYDISHWASHERDANCE
   -------
   ONTHELEVEL
   توقف دشمن
   DONTFARTONOSCAR
   سلاح ها نمایشی
   SHOWMEMYWEAPONS
   حالت قطع
   INSANEGIBSMODEGOOD
   -------
   JUGGYDANCESQUAD