کد تقلب بازی مافیا

 

سلامی به گرمی خورشید

بعد از مدتی كه در خدمتتان نبودم پوزش می طلبم ولی با این حال با یك رمز بازی محبوب به اسم مافیا كه امیدوارم رازیتان كند :

کلید

عملکرد 

F11

نسوز کننده

F10

نسوزکننده دوستان و عابرین

F9

 بینهایت مهمات

F8

مرگ آنی 

F7

ثبت نشدن صدمات 

F6

بینهایت سوخت 

F4

بینهایت زمان 

F3

ثبت ویرانی و تلفات 

F2

 نبودن پلیس

0

برد همیشگی مسابقات 

9

 مسابقه‌ی یک دوری

1

 اسلحه‌ی سری ۱

2

 اسلحه‌ی سری ۲

3

اسلحه‌ی سری ۳ 

4

اسلحه‌ی سری ۴ 

5

اسلحه‌ی سری ۵ 

6

 ؟

7

 ؟

8

بینهایت پول نقد 

در ضمن با فشار دادن کلید F12 در محیط بازی، میتوانید لیست trainer را ببینید.