کد تقلب بازی ایکس من (X-Men - The Ravages of Apocalypse ) :

در هنگام بازی کلید ~  را فشار دهید و یکی از کد های پایین را وارد کنید:

کاربرد

کد

God mode    

 logan

Invisibility

 notarget

No clipping 

 noclip

Flying mode 

 fly

Full ammo   

 ammo

خوب چند تا از دوستان کد تقلب بازی جی تی ا دو رو واسه

 پلی استیشن ۱ خواستن که الان براشون می ذارم

-----------------------------------------------------------

در صفحه انتخاب نام بازیکن کد ها را وارد کنید

انتخاب مرحله:itsallup

تمام اسلحه ها:navarone

امتیاز اضافی:much cash

انرژی بینهایت:live long

ده میلیون پول:bigscore

بدون پلیس:losefeds

حالت صحنه سازی اول:wuggles

کد حالت صحنه سازی اول wuggles را فعال کنید.سپس

در حین بازی با دسته دوم کدهای زیر را وارد کنید

صد هزار دلار پول:مربع

پیروزی در حالت جستجو گری:دایره

دید قوی:ال یک یا ال دو یا ار یک